بهادری جهرمی: هزینه مقاومت ما کمتر از باجی است که باید به آمریکا بدهیم / رساندن تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد افتخار دارد
در دانشگاه علم وصنعت
مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار