نقش قابلیت‌های دریا در توسعه اقتصادی/ ظرفیت طلای آبی مورد توجه کشورهای ساحلی
دانشجو بررسی کرد؛
طی سال‌های اخیر کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های بین المللی دارند تلاش کرده اند با اتکا به ظرفیت‌های عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا، و استفاده از قابلیت‌های آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی می‌تواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار