بحران آب در اردبیل با بی توجهی به حقابه این استان / عملکرد ملموسی از نمایندگان درباره مساله آب مشاهده نشده است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اگر به موقع چاره اندیشی نشود، در آینده نزدیک شاهد بحران آب، شبیه آنچه که در مناطق مرکزی کشور مشاهده می‌شود، در استان خواهیم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار