روایتی از دیدار اعضای شورای انقلاب فرهنگی با رهبر انقلاب
گپی با قاری می‌زنم. پرسیدم آیات انتخاب خودش است. پاسخ مثبت می‌دهد. بخش‌هایی از سوره نحل را انتخاب کرده. تفسیر المیزان غرض این سوره را بیان آن می‌داند که غلبه دین حق (دین توحیدی اسلام) قطعی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار