وزیر جهاد کشاورزی از مجتمع دامداری و دانشکده کشاورزی سرایان بازدید کرد
وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جمع دامداران و دانشجویان دانشکده کشاورزی سرایان، از مشکلات و مسائل آنان آگاه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار