دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان تبدیل به مجتمع آموزش عالی خواهد شد
رییس دانشگاه شهرکرد:
رییس دانشگاه شهرکرد گفت:در تلاش هستیم تا با ارتقا وضعیت کمی و کیفی دانشکده هنر و علوم انسانی ، به تدریج این دانشکده، تبدیل به مجتمع آموزش عالی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار