بررسی طرح بانکداری مرکزی ایران در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار