سفیر بولیوی: شعر‌های ایرانی در دنیا به خوبی نشر پیدا کرده
سفیر بولیوی گفت: شعر‌های ایرانی در سطح جهان بسیار مطرح است و این آثار ادبی در دنیا به خوبی نشر یافته است.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات
آخرین اخبار