اردوی یک روزه جهاد علمی_فرهنگی در شهر قنوات برگزار شد
به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛
اردوی یک روزه جهاد علمی_فرهنگی در شهر قنوات و حومه از توابع استان قم به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و قرارگاه جهادی شهید دقایقی، برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار