۲ انتصاب در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مشاور علمی دبیر و مدیر کمیته بین‌الملل هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت معرفی ومنصوب شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار