از فرصت‌سوزی تا اشک تمساح برای عدم انعقاد قرارداد‌های نفتی!
روزنامه حزب کارگزاران، به خیال تخطئه دولت جدید، عملکرد فرصت‌سوزانه دولت قبل در حوزه قرارداد‌های نفت و گاز را محکوم کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار