اجرای جداول جداکننده در مسیر خط ویژه BRT امامت
شهردار منطقه۱۳ از آغاز عملیات جدول بندی خط ویژه BRT خیابان امامت حدفاصل دماوند تا میدان امامت به منظور نصب نرده‌های جداکننده مسیر خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار