دادستانی خوزستان با ترک فعل مسئولین در آبگرفتگی اخیر شهر اهواز برخورد کند
طی نامه ای مطرح شد:
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان خواستار برخورد با ترک فعل صورت گرفته در پی آبگرفتگی شهر اهواز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار