هشدار حزب الله درباره عواقب مداخلات خارجی بحران‌های لبنان
معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله با اشاره به اینکه طرف‌های خارجی به دنبال پیچیده‌تر کردن اوضاع لبنان هستند تاکید کرد، همه لبنانی‌ها برای خروج کشور از بحران باید با یکدیگر همکاری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار