ایمنی ساختمان‌های شهر متولی واحد ندارد/ نیاز به دستور مقام قضایی برای پلمب سازه‌های ناایمن
«دانشجو» گزارش می‌دهد
متخصص حوزه معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه شهرداری به تنهایی نمی‌تواند، ساختمان‌های ناایمن را ساماندهی کند، گفت: ایمنی ساختمان‌های شهر، اگر فقط یک متولی داشته باشد، سبب پاسخگویی دستگاه مسئول می‌شود، ولی قوانین اینگونه نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار