طرح جامع تفصیلی کمبود عرضه زمین را ایجاد کرده است / بررسی مزایای ساخت «مسکن یک طبقه» در قم
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
دبیر قرارگاه احمدی روشن استان قم گفت: اگر ما برای کل مردم ایران مسکن حیاط دار با متراژ ۸۰۰ متر بسازیم، تنها از دو درصد زمین‌های کشور استفاده کردیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار