بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج رتبه یک اعتبار بخشی را کسب کرد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج در ارزشیابی دو سالانه بیمارستان های کشور، توسط مرکز نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه یک اعتبار بخشی را کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار