تست گرم بخش میانی خط ۶ مترو تهران انجام شد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تست گرم بخش میانی خط ۶ مترو تهران انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار