متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان می‌بایست توسعه اکوسیستم نوآوری آن منطقه توسعه پیدا کند
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در جریان بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت‌: متناسب با ظرفیت‌های هر شهرستان باید توسعه اکوسیستم نوآوری آن منطقه توسعه پیدا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار