وزیر فرهنگ: نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه است
اسماعیلی با اشاره به اینکه در دوره جدید هیچ محدودیتی برای تقویت نمایشگاه کتاب قائل نیستیم، گفت: برپایی هرچه باشکوه‌تر نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه از اهمیت خاصی برای وزارت فرهنگ دولت مردمی برخوردار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار