انتقاد یک تشکل دانشجویی نسبت به انفعال دستگاه دیپلماسی در مقابل تعرض کشور‌های عربی به نام خلیج فارس
طی نامه‌ای خطاب به امیرعبداللهیان صورت گرفت
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به انفعال دستگاه دیپلماسی در مقابل تعرض کشور‌های عربی به نام مقدس خلیج فارس انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار