فعالیت مستندسازان در حوزه تولید مستند رادیویی/ شناسایی و معرفی استعداد‌های حوزه مستند
جبلی مطرح کرد
رئیس رسانه ملی گفت: اکنون امکاناتی برای تولید مستند رادیویی فراهم شده است تا از این طریق و توسط رادیومستند بتواند آثار تولیدی خودشان را عرضه کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار