مطالعات محیط زیستی برای فعالیت ۲۰ معدن در عنبران انجام شده؟ / دود آسیب‌ها در چشم مردم و محیط زیست
گزارش/
مجوز فعالیت ۲۰ معدن در عنبران صادر شده که اکنون در ۱۰ معدن اکتشاف صورت می‌گیرد، اما وسعت تخریب‌ها و آسیب‌های فعالیت این ۱۰ معدن به قدری بوده که این مساله در تریبون نماز جمعه اردبیل مطرح شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار