نشستی برای احیای فرهنگ و التیام جامعه
بانوان فرزانه و تحصیلکرده‌ای که در نشست احیای فرهنگ و التیام جامعه شرکت کرده بودند، نظرات پیشنهادی خود را در قالب ارائه‌هایی بیان کردند. این نظرات و پیشنهاد‌ها متنوع و عملیاتی بود و جای خای نگاه این بانوان در لایه‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری مشهود. همچنین در این جلسه بر لزوم مناسب سازی بستر‌های اجتماعی برای جضور نخبگانی و اجنماعی بانوان تاکید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار