گزارشی از یک رویارویی حقوقی و تاریخی در استکهلم/ وکلای سوئدی حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر چه گفتند؟!
وکلای سوئدی حمید نوری در مرحله تجدیدنظر این پرونده طولانی، دفاعیات حقوقی و تاریخی مهمی از او کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار