دانشگاه معارف اسلامی در دوره کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد
برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲؛
دانشگاه معارف اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ (ترم مهر ۱۴۰۲) از طریق آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد از میان برادران و خواهران طلبه، دانشجو می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار