مصونیت قضایی قائل شده برای هیئت هفت نفره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت خلاف قانون اساسی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به سران قوا:
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای خطاب به سران قوا مصونیت قضایی قائل شده برای هیئت هفت نفره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را خلاف قانون اساسی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار