حداقل نمرات مدرک زبان برای صدور معافیت تحصیلی اعلام شد
توسط سازمان امور دانشجویان؛
سازمان امور دانشجویان حداقل نمرات مدرک زبان در سامانه سجاد و سخا را برای صدور معافیت تحصیلی، اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار