آخرین گزارش‌ها از وضعیت سد‌های ترکیه بعد از زلزله هولناک
وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرد: پس از زلزله سحرگاه دوشنبه هفته گذشته هیچ آسیب جدی در سد‌های ترکیه مشاهده نشد و هم اکنون هیچ سدی در معرض تهدید قرار ندارد و ترک‌های ایجاد شده در برخی سد‌ها خطرناک نیستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار