اکران فیلم کوتاه «مکبا» در جشنواره RapidLion آفریقای جنوبی
فیلم کوتاه مکبا نخستین ساخته مهدی ارحمی در جشنواره RapidLion آفریقای جنوبی اکران خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار