تعارض منافع برخی نمایندگان مانع ایجاد منطقه آزاد در اردبیل است / بررسی جانمایی مناسب برای منطقه آزاد در مجمع مطالبه‌گران
دبیر مجمع مطالبه گران اردبیل:
دبیر مجمع مطالبه گران اردبیل با اشاره به دخالت برخی نمایندگان مجلس در مکان یابی منطقه آزاد این استان، گفت: مجمع مطالبه گران استان در بررسی و تحقیق برای ایجاد منطقه آزاد، شهرستان بیله سوار را پیشنهاد می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار