۸۷ هزار تقاضای خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان:
داداش‌پور گفت: تا سال قبل فقط ۱۷ دانشگاه کشور در حوزه ساخت خوابگاه متاهلی یک سری خوابگاه‌هایی را داشتند و حدود ۱۳ درصد دانشگاه‌های ما درگیر خوابگاه متاهلی بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار