اقدامات خدمات شهری منطقه ۵ در طرح بهاران خدمت
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۵ اقدامات این منطقه در طرح بهاران خدمت را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار