دیدار هیات هنری سوریه با مدیران سازمان سینمایی سوره/ آثار هنری ایران در حوزه مقاومت باید جهانی شود
مدیران هنری سوریه در ادامه حضور در ایران میهمان سازمان سینمایی سوره شدند و در جریان روند تولید و توزیع آثار هنری در این سازمان قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار