عدم دسترسی ۳۰۰۰ روستا کشور به اینترنت
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات با اشاره به عدم دسترسی سه هزار روستا کشور به اینترنت، گفت: پروژه فیبر نوری در استان کرمانشاه کلید خورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار