درخواست دانشجویان از مخبر و خاندوزی/ پاسخگوی ابهامات و شبهات دانشجویان در خصوص طرح مولّدسازی دارایی‌های دولت باشید
هشت بسیج دانشجویی تهرانِ بزرگ و اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی طی نامه‌ای خواستار پاسخگویی معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی کشور به شبهات و ابهامات دانشجویان در خصوص طرح مولّدسازی دارایی‌های دولت شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار