زاوایای پنهان دفاع مقدس در «بلند بالا» نمایان است
علیزاده مطرح کرد؛
محمدصادق علیزاده در نشست نقد کتاب «بلندبالا» گفت: باید در هر استان کشور نمونه‌هایی همچون نویسنده این کتاب داشته باشیم تا زوایای پنهان دفاع مقدس ما نمایان شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار