طفره متهم فروش اطلاعات به بیگانگان درباره ماجرای پوست موز
نویسنده روزنامه اعتماد همچنان از پاسخگویی در این باره که چرا سال گذشته درباره ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشت «دو پوست موز زیرپای دولت (رئیسی) است»، طفره می‌رود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار