برجام را سیاستگذاری غلط دولت قبل نابود کرد
«تعامل گسترده با چین، پروژه ایران و غرب را با شکست مواجه کرد. اگر با چین می‌بستیم، آمریکا از برجام خارج نمی‌شد».
ارسال نظرات
آخرین اخبار