جهان به مدیریت فوق‌العاده ایران در حوزه کرونا اعتراف کرده است
معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:
معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به کنترل کرونا در ایران و گسترش این ویروس در جهان، گفت: جهان به مدیریت فوق‌العاده ایران در حوزه کرونا اعتراف کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار