به زودی جشنواره فیلم «مقاومت» را در فلسطین برگزار کنیم
جانشین فرمانده سپاه مطرح کرد؛
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در مراسم افتتاحیه هفدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» مطرح کرد که به زودی جشنواره فیلم «مقاومت» را در فلسطین برگزار کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار