دستگیری چندین نفر در ۵ استان درباره مسمومیت‌ها
بر اساس اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی دستگاه‌های اطلاعاتی برخی افراد در ۵ استان دستگیر شده‌اند و دستگاه‌های مربوطه مشغول تحقیق و بررسی کامل هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار