طرح تفصیلی بندرعباس سبب توسعه شهر خواهد شد
شهردار بندرعباس:
شهردار بندرعباس گفت: تصویب طرح تفضیلی یکی از اقدامات بسیار خوبی است که می‌تواند نقش بسیار بالایی را در توسعه و پیشرفت همراه با عدالت شهر بندرعباس ایفا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار