۱۴۰۱ برای صداوسیما و نمایش خانگی چگونه گذشت؟
گزارش |
نظرسنجی‌های منتشر شده از مرکز تحقیقات صداوسیما نشان می‌دهد که اوضاع سریال‌های رسانه ملی در سالی که گذشت چندان خوب نبوده؛ این در حالی است که شبکه نمایش خانگی کنار صداوسیما مشغول به ساخت سریال بوده و با محصولات متنوع موفق به جلب اعتماد مخاطب شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار