بهترین مصوبه برای مردم بودجه ۱۴۰۲ است / همه قسمت‌های شورای شهر تهران شفاف است
چمران در گفتگو با دانشجو؛
رئیس شورای شهر تهران گفت: دوستان ما در شورای شهر حداکثر تلاش خود را کردند و نتیجه فعالیت‌های آن‌ها خوب بود و باعث شدند تا شورا به حد مطلوبی رو به جلو حرکت کند
ارسال نظرات
آخرین اخبار