گلزار شهدای کرمان درصدر بازدیدهای نوروزی قرار دارد
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان با اشاره به رشد حضور گردشگران در کرمان گفت: گلزار شهدای کرمان در صدر بازدیدهای نوروزی قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار