آیین کلنگ زنی سومین ابربیمارستان کشور در مشهد برگزار شد
با حضور وزیر بهداشت؛
عملیات اجرایی سومین ابربیمارستان کشور با مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع و اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مشهد آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار