پاک دستیان را با برخورد با مفاسد اخلاقی، مالی و تخلفات اداری اثبات کنید!
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار خطاب به رئیس دانشگاه:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار خطاب در نامه‌ای خطاب به رئیس این دانشگاه نوشت: پاک دستی و اثر گذاری در شیوه مدیریت دانشگاه را با برخورد با مفاسد اخلاقی، مالی و تخلفات اداری اثبات کنید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار