استقبال از طرح اسکان فرهنگیان به یک میلیون نفر رسید
آمار نشان می‌دهد به صورت کلی ۶۷۹ هزار و ۳۰۸ نفر میهمان مدارس هستند که به صورت دقیق یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۶۸ نفر - روز اقامت داشته‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار