ثبت نخستین روز هوای ناسالم در سال ۱۴۰۲
وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۱/۰۵؛
نخستین روز هوای "ناسالم" برای گروه‌های حساس با شاخص عدد ۱۰۵ در پنجمین روز از سال ۱۴۰۲ ثبت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار